ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.60 ถึงวันที่ 15 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2560
 
     
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 และแนวทางการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2560